ตารางสอบอาจารย์ พระมหาทินกร   จูเรือน ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
2 ต.ค. 2565000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ)
ดร.ประดิษฐ์  ปัญญาจีน
ห้องสอบ 131
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 2 ต.ค. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 238 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 13:00:00-16:00:00 น.
ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
พระมหาทินกร  จูเรือน
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์