ตารางสอบอาจารย์ ผศ.ประไพศิริ  สันติทฤษฎีกร ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
26 ก.ย. 2565000 102
กฎหมายทั่วไป
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
ผศ.ประไพศิริ  สันติทฤษฎีกร
ห้องสอบ 401
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 26 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 102 กฎหมายทั่วไป 09:00:00-11:30:00 น.
ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
 
 
1 ภาษาบาลี บรรพชิต