ตารางสอบอาจารย์ ผศ.ดร.เยื้อง  ปั่นเหน่งเพ็ชร์ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
28 ก.ย. 2565000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ)
ผศ.ดร.เยื้อง  ปั่นเหน่งเพ็ชร์
ห้องสอบ 132
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 28 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 12:30:00-14:30:00 น.
ผศ.ดร.เยื้อง ปั่นเหน่งเพ็ชร์
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ผศ.ดร.เยื้อง ปั่นเหน่งเพ็ชร์
 
 
1 สังคมศึกษา บรรพชิตและคฤหัสถ์